2019-2020

Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim Seviyesine Göre
Seviye Sayı Oran*
Önlisans 4436 36,40
Lisans 4825 39,60
Lisansüstü 2923 24,00
Toplam 12184 100

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Eğitim Seviyesine Göre Uluslararası Öğrenci Sayısı
Seviye Sayı Oran*
Önlisans 47 0,38
Lisans 355 2,91
Lisansüstü 31 0,25
Toplam 433 3,55

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Akademik Birimlere Göre
Fakülte/Yüksekokul Uluslararası Öğrenci Sayısı Toplam Sayı Oran*
Fen-Edebiyat Fakültesi 8 830 6,81
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 138 1332 10,93
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 71 672 5,51
İletişim Fakültesi 4 390 3,20
Güzel Sanatlar Fakültesi 11 87 0,71
Sağlık Bilimleri Fakültesi 110 1214 9,96
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 13 300 2,46
Toplam 355 4825 39,60

*Bir akademik birimdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Enstitülere Göre
Enstitü Sayı Oran*
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2493 85,28
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 143 4,89
Fen Bilimleri Enstitüsü 287 9,81
Toplam 2923 100

*Bir enstitüdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre
Enstitü Yükseklisans Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2232 261
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 143 0
Fen Bilimleri Enstitüsü 271 16
Toplam 2646 277
Bursluluk Statüsüne Göre
Burs Sayı Oran*
Tam Burslu 1287 13,92
%75 Burslu 881 9,53
%50 Burslu 4393 47,52
%25 Burslu 274 2,96
Ücretli 2409 26,06
Toplam 9244 100

*Burslu ve ücretli öğrenci sayısının, toplam aktif öğrenci sayısına oranı

Öğretim Elemanı Sayıları

Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam
Sayı 52 20 138 3 168 56 437
Akademik Birim ve Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam
FEF 7 4 28 - 3 7 49
MMF 16 4 37 - 6 17 80
İİBF 12 8 24 - 2 5 51
İF 2 2 12 - 5 5 26
TF 4 - - - - - 4
GSF 3 - 5 - 1 2 11
SBYO 8 - 15 - 8 15 46
UBYO - 2 10 1 1 5 19
MYO - - 7 2 116 - 125
YDYO - - - - 26 - 26
Toplam 52 20 138 3 168 56 437
Çalışma Statüsüne Göre
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Toplam Oran*
Fen Edebiyat Fakültesi 49 20 69 71
Mühendislik Mimarlık Fakültesi 80 44 124 65
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 51 3 54 94
İletişim Fakültesi 26 14 40 65
Tıp Fakültesi 4 - 4 100
Güzel Sanatlar Fakültesi 11 7 18 61
Sağlık Bilimleri Fakültesi 46 22 68 68
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 19 1 20 95
Meslek Yüksekokulu 125 54 179 70
Yabancı Diller Yüksekokulu 26 8 34 77
Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 20 20 5
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - 15 15 0
Fen Bilimleri Enstitüsü - 20 20 0
Toplam 437 228 665 66

*Tam Zamanlı öğretim elemanı sayısı oranı

Araştırma Geliştirme

İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri
Destek Sağlayan Kurum Proje Saysısı Proje Bütçesi
TÜBİTAK 4 1.989.626 TL
Avrupa Birliği 2 531.602 TL
ISTKA 2 4.833.332 TL
Toplam 8 7.354.560 TL

Bilimsel Yayınlar

İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları

Toplam Yayın Sayısı

451

Atıf Sayısı Toplamı

4.072

Kendi atıfları hariç atıf sayısı

3.647

Atıf yapan yayın sayısı

2.795

Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı

2.626

Yayın başına ortalama atıf sayısı

9,03

h-indeksi

28

Kütüphane

Kütüphane Kaynakları
Basılı Kitap Sayısı 57,567
Basılı Dergi Aboneliği 72
Elektronik Kitap 254,948
Elektronik Dergi 45,845

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüp Aktiviteleri
Kulüp Sayısı 65
2018-2019 Akademik yılı Aktivite Sayısı 171
2018-2019 yılı Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı 12

Fiziki Alan

Kapalı Açık Alan Bilgileri
Yerleşke(m2) Kapalı Alan(m2) Açık Alan(m2) Toplam(m2)
Tepekent Yerleşkesi 52.413,5 453.750 506.163,5
Sefaköy Yerleşkesi 18.561,8 14.876 33.437,8
Cevizlibağ Yerleşkesi 14.783,4 3.483 18.266,4
Toplam 85.758,7 472.109 557.867,7

Mezun Bilgi Sistemine Kayıtlı Mezun Bilgisi

Eğitim Seviyesine Göre
Seviye Sayı Oran*
Önlisans 299 34,57
Lisans 437 50,52
Lisansüstü 129 14,91
Toplam 865 100,00

*Bir seviyedeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

Akademik Birimlere Göre
Fakülte/Yüksekokul Sayı Oran*
Fen-Edebiyat Fakültesi 96 11,09
Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 193 22,31
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 29 3,35
İletişim Fakültesi 12 1,38
Güzel Sanatlar Fakültesi 2 0,23
Sağlık Bilimleri Fakültesi 75 8,67
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 30 3,46
Meslek Yüksek Okulu 299 34,56
Toplam 736 85,08

*Bir akademik birimdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

Enstitülere Göre
Enstitü Sayı Oran*
Sosyal Bilimler Enstitüsü 125 14,45
Fen Bilimleri Enstitüsü 4 0,44
Toplam 129 15,00

*Bir enstitüdeki Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı

Mezun İstihdam Bilgisi
Seviye Sayı Oran*
Çalışıyor 501 57,92
Çalışmıyor 364 42,08
Toplam 865 100

*Çalışan Mezun sayısının, MİS’ne kayıtlı mezun sayısına oranı