Misyon, Vizyon, Değerler

Misyonİstanbul Arel Üniversitesi’nin misyonu, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet etkinliklerini uluslararası kalite standartları doğrultusunda yürütmek; Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine duyarlı, dünya insanı olma bilincine sahip, hukukun üstünlüğüne, etik ilkelere, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyonİstanbul Arel Üniversitesi’nin vizyonu, sürekli değişen toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknolojik gereksinimleri tespit ve tahlil edebilecek, bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik yenilikçi bilimsel araştırma ve mesleki faaliyetleri yürütebilecek bireyler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa sahip, çağdaş bir eğitim ve araştırma üniversitesi olmaktır.

 

Değerler

·        Bilimsel ve akademik özerklik,

·       Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlılık,

·       Öğrenci odaklılık,

·       Eleştirel düşünce,

·       Yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik,

·       İnsana ve doğaya saygı, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk,

·       Etik değerlere bağlılık,

·       Çok seslilik ve katılımcılık,

·       Disiplinlerarasılık