Kalite Stratejisi

Üniversitemizin kalite stratejisi, “amaca uygunluk” ve “uluslararası standartlara uyum” bileşenlerini içerir.  Amaç, Üniversitenin vizyon, misyon, temel politikaları ve bunların fakülte düzeyindeki eş değer ifadelerinde belirtilmiştir. Uluslararası standartlar Bologna Süreci ve Avrupa Standartları (ENQA – European Standards and Guidelines) ile belirlenmektedir.