2017-2018

Aktif Öğrenci Sayıları

Akademik Birimlere Göre
Kademe Sayı Oran 1 (%)
Önlisans 5.266 35,53
Lisans 5.805 39,16
Lisansüstü 3.751 25,31
Toplam 14.822 %100

(1) Bir kademedeki öğrenci Sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Fakülte ve Yüksekokullara Göre
Fakülte / Yüksekokul Sayı Oran 2 (%)
Fen Edebiyat Fakültesi 925 15,93
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 1.392 23,98
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 838 14,44
İletişim Fakültesi 486 08,37
Güzel Sanatlar Fakültesi 125 0 2,15
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1.551 26,72
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 488 08,41
Toplam 5.805 %100

(2) Bir akademik birimdeki öğrenci Sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci Sayısına oranı

Enstitülere Göre
Enstitü Sayı Oran 3 (%)
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3.275 87,31
Fen Bilimleri Enstitüsü 415 11,06
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 61 1,63
Toplam 3.751 %100

(3) Bir enstitüdeki öğrenci sayısının lisansüstündeki toplam öğrenci sayısına oranı

Enstitü Eğitim Kademelerine Göre
Enstitü Yüksek Lisans Doktora
Sosyal Bilimler 3.030 245
Fen Bilimleri 391 24
Sağlık Bilimleri 61 0
Toplam 3.482 269
Bursluluk Statüsüne Göre
Statü Sayı Oran 4 (%)
Tam Burslu 1323 8,93
%50 Burslu 6156 41,53
%25 Burslu 297 2,00
Ücretli 7046 47,54
Toplam 14.822 100

(4) Burslu statüsündeki öğrencinin, toplam aktif öğrenci sayısına oranı

Öğretim Elemanı Sayıları

Unvanlarına Göre
Unv. Prof. Doç. Dr. Öğr. Üy. Öğr.Gör.Dr. Öğr.Gör. Ar.Gör. Toplam
Sayı 56 19 137 5 211 58 486
Akademik Birim ve Unvanlarına Göre
Birim Prof. Doç. Dr. Öğr. Üy. Öğr.Gör.Dr. Öğr.Gör. Ar.Gör. Toplam
Fen-Edebiyat Fakültesi 11 3 34 - 8 10 66
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 15 2 34 2 9 17 77
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 5 16 - 3 5 38
İletişim Fakültesi 4 2 10 - 7 5 28
Tıp Fakültesi 4 - 1 - - - 5
Güzel Sanatlar Fakültesi 5 - 6 - 2 2 15
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 5 1 19 - 12 15 52
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 6 12 - 1 5 26
Meslek Yüksekokulu 1 - 5 4 138 - 148
Yabancı Diller Yüksekokulu - - - - 31 - 31
Toplam 56 19 137 5 211 58 486
Çalışma Statüsüne Göre
Fakülte / Yüksekokul Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Toplam Oran 5 (%)
Fen-Edebiyat Fakültesi 66 21 87 75,9
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 77 49 126 61,1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 38 2 40 95,0
İletişim Fakültesi 28 20 48 53,8
Güzel Sanatlar Fakültesi 15 6 21 71,4
Tıp Fakültesi 5 - - -
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 52 15 67 77,6
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 26 3 29 89,7
Meslek Yüksekokulu 148 26 174 85,1
Sosyal Bilimler Enstitüsü - 76 - -
Fen Bilimler Enstitüsü - 16 - -
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - 4 - -
Yabancı Diller Yüksekokulu 34 6 40 85,0
Toplam 486 244 730 66,6

(5) Tam zamanlı öğretim elemanı oranı

Toplam İdari Personel 265

Kapalı Açık Alan Bilgileri

Yerleşke Kapalı Alan (m2) Açık Alan (m2) Toplam (m2)
Kemal Gözükara Yerleşkesi 50.880 35.665 86.545
Sefaköy Yerleşkesi 16.149 815 16.964
Toplam 67.029 36.480 103.509