2022

Kalite Güvencesi Takvimi
(1.01.2022-31.12.2022) 
Çalışma Başlıkları
Sorumlular
Hedef Kitle
Takvim
Program Özdeğerlendirme Raporlarının ÜBYS’ye girişi
(1 Ocak-31 Aralık 2022)
Akademik Birimler
*
1 Eylül 2022-14 Ocak 2023
İdari birim yıllık faaliyet raporlarının Kalite Komisyonuna raporlanması (2021-2022 Akademik Yılı)
İdari Birimler
*
1 Haziran 2022
Uygulama Araştırma Merkezleri Faaliyet raporlarının Kalite Komisyonuna raporlanması (2021-2022 Akademik Yılı)
UYGAR Merkezleri
*
1 Haziran 2022
Akademik Birim Faaliyet Raporlarının Kalite Komisyonuna raporlanması (2021-2022 Akademik Yılı)
Fakülteler/Yüksekokullar/Li sansüstü Eğitim Enstitüsü
*
1 Haziran 2022
Yıllık faaliyet raporlarının analiz edilerek rektörlüğe sunulması
Genel Sekreterlik
*
1 Temmuz 2022
Kalite Temsilcileri Toplantısı
Kalite Komisyonu
Akademik/İdari/Öğrenci Kalite Temsilcileri/Arel Genç Kalite Topluluğu
11 Şubat 2022
2021-2022 Öğrenci/Akademik/İdari Genel Memnuniyet Anket Sonuçlarının Değerlendirilmes
Kalite Komisyonu
Rektörlük
21 Şubat 2022
2021-2022 Güz Dönemi Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin raporlanması
Akademik Birimler
*
25 Şubat 2022
2021-2022 yılı Öğrenci Genel Memnuniyet Anketleri Sonuçlarının Akademik ve İdari Birimler ile Değerlendirilmesi
Kalite Komisyonu
Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler
3 Mart 2022
Öğrenciler ile Akademik Dönem Değerlendirme Toplantısı
Kalite Komisyonu
Yüksek Lisans ,Doktora Öğrencileri, LEE Müdürlüğü
4 Mart 2022
Öğrenciler ile Akademik Dönem Değerlendirme Toplantısı
Kalite Komisyonu
Öğrenciler (Önlisans ve Lisans)
4 Mart 2022
2021-2022 Güz Ders Öğretim Elemanı ve Danışman Değerlendirmesi Anket Sonuçlarının Akademik Birimler ile Değerlendirilmesi
Kalite Komisyonu
Akademik Birimler
11 Mart 2022
Mezun Yeterlilik Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Kalite Komisyonu
Rektörlük, Akademik Birimler
18 Mart 2022
Uluslararası Öğrenci Buluşması
Uluslararası Tanıtım ve Öğrenci temin Müdürlüğü
Uluslararası Öğrenciler
11 Mart 2022
Kalite Güvencesinde Paydaşların Rolü Toplantısı
Kalite Komisyonu
Akademik ve İdari Birimler
1 Nisan 2022
Mezun Yeterlilikleri-Dış Paydaşlar Toplantısı
Kalite Komisyonu
Rektörlük, Akademik Birimler
6 Mayıs 2022
Akademik Birim Yıllık Faaliyet Raporlarının Kalite Komisyonuna sunulması
Dekanlıklar
*

17 Haziran 2022

Ders Dönem Sonu Raporlarının hazırlanması
Akademik Birimler
*
17 Haziran 2022
Ders Dönem Sonu Raporlarının bölüm kurullarında değerlendirilmesi ve Kalite Komisyonuna raporlanması
Akademik Birimler
*
24 Haziran 2022
2021-2022 Bahar dönemi akademik danışmanlık faaliyetlerinin raporlanması
Akademik Birimler
*
10 Haziran 2022
Akademik/İdari Birim Kalite Komisyonlarının 4 Aylık Faaliyet Raporu Değerlendirme Toplantıları
Akademik/İdari Birim Kalite Komisyonları
*
Ocak-Nisan 2022 Dönemi için 2 Mayıs 2022 Mayıs-Ağustos 2022 Dönemi için 5 Eylül 2022 Eylül-Aralık 2022 Dönemi için 2 Ocak 2023
Çalışma Gruplarının faaliyet raporlarını sunması
Çalışma Grupları
*
Ocak-Nisan 2022 Dönemi için 2 Mayıs 2022 Mayıs-Ağustos 2022 Dönemi için 5 Eylül 2022 Eylül-Aralık 2022 Dönemi için 2 Ocak 2023
Üniversite Kurum İçi Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması
Kalite Komisyonu
*
YÖKAK tarafından ilan edilecek tarih
ÜBYS ile Program özdeğerlendirme raporu hazırlama eğitiminin verilmesi
Kalite Komisyonu
Akademik Birimler
6 Mayıs 2022-23 Eylül 2022
Mezun İzleme Sistemi anket sonuçlarının Kalite Komisyonuna raporlanması
ARELKAM
*
3 Ekim 2022
Mezun Yeterlik anketi sonuçlarının Kalite Komisyonuna raporlanması
ARELKAM
*
3 Ekim 2022
Arel Üniversitesi Ar-Ge ve Toplumsal Katkı Dış Paydaş Toplantısı
Kalite Komisyonu
Rektörlük/ İş verenler/ Mezunlar/ TTO/UYGAR Merkezleri/Akademik Birimler
10 Ekim 2022
Stratejik Plan Anahtar Performans göstergeleri izlenmesi
Stratejik Planlama
*
14 Kasım -9 Aralık 2022
Politika Performans Göstergelerinin incelenmesi
Stratejik Planlama
*
14 Kasım -9 Aralık 2022
Stratejik Plan Anahtar Performans göstergelerinin izleme sonuçlarının Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi
Stratejik Planlama
*
31 Ocak 2023
Politika Performans göstergelerinin izleme sonuçlarının Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi
Stratejik Planlama
*
31 Ocak 2023