Sayılarla Arel

800

Kadro

38000

Mezun

12000

Öğrenci

72

Öğrenci Kulüpleri

2500

Sektörel Ortaklık

300

Uluslararası İş Birliği

1265

Uluslararası Öğrenci

14

Araştırma Merkezi