2021

İstanbul Arel Üniversitesi
Kalite Güvencesi Takvimi
(1.01.2021-31.12.2021) 
Çalışma Başlıkları
Sorumlular
Takvim
Program Özdeğerlendirme Raporlarının ÜBYS'ye girişi 
(1 Ocak-31 Aralık 2021)
Akademik Birimler
1 Eylül 2021-14 Ocak 2022
İdari Birim Yıllık Faaliyet Raporlarının Genel Sekreterliğe İletilmesi
(1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021)
İdari Birimler
17.Eyl.21
İdari Birim Yıllık Faaliyet Raporlarının Analiz Edilerek Rektörlüğe Sunulması

Genel Sekreterlik
15.Eki.21
Uygulama Araştırma Merkezleri Faaliyet Raporu 
(1 Eylül 2020-31 Ağustos 2021)
UYGAR Merkezleri
17.Eyl.21
Akademik Birim Dönem Faaliyet Raporlarının Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonuna sunulması
Dekanlıklar/Müdürlükler
Her akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Ders Dönem Sonu Raporlarının Hazırlanması
Akademik Birimler
Her Akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Ders Dönem Sonu Raporlarının bölüm kurullarında değerlendirilmesi ve Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonuna raporlanması
Akademik Birimler
Her Akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Akademik Danışmanlık Faaliyetlerinin Raporlanması
Akademik Birimler
Akademik dönem sonundaki bir ay içinde
Akademik/İdari Birim Kalite Komisyonları Yıllık Faaliyet Raporlarının sunulması
Akademik Birim Kalite Komisyonları
3.Ara.21
Çalışma Gruplarının faaliyet raporlarını sunması
Çalışma Grupları
30 Nisan 2021, 30 Temmuz 2021, 24 Eylül 2021, 21 Ocak 2022
Üniversite Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun hazırlanması
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu
YÖKAK tarafından ilan edilecek tarih
Akademik/İdari Personel ve Öğrenci Genel Memnuniyet Anketlerinin uygulanması
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu
14 Mayıs-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında
Kurum İçi Değerlendirme Raporu-2020'un Akademik Değerlendirme Kalite Komisyonu, Akademik Birim kalite Komisyonları, Kalite Temsilcileri ile birlikte değerlendirmesinin yapılması
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu
30.Nis.21
ÜBYS ile Program Özdeğerlendirme Raporu hazırlama eğitiminin verilmesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu
3.Eyl.21
Stratejik Plan Anahtar Performans göstergeleri izlenmesi
Stratejik Planlama
15 Kasım -3 Aralık 2021
Politika Performans Göstergelerinin İzlenmesi
Stratejik Planlama
15 Kasım -3 Aralık 2021
Stratejik Plan Anahtar Performans göstergelerinin izleme sonuçlarının Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi
Stratejik Planlama
17.Ara.21
Politika Performans göstergelerinin izleme sonuçlarının Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi
Stratejik Planlama
17.Ara.21
Mezun İzleme Sistemi Anket Sonuçlarının Raporlanması
ARELKAM
17.Eyl.21
Mezun Yeterlik Anketi Sonuçlarının Raporlanması
ARELKAM
17.Eyl.21