Kalite Komisyonu

İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Komisyonu, İstanbul Arel Üniversitesi’nin bir bütün olarak değerlendirilmesi, kalitenin tüm süreçlerde geliştirilmesi, tabi olduğu bağımsız dış değerlendirme ile süreçlerdeki kalite düzeylerinin onanmasına ilişkin çalışmaları planlamak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince 4.4.2012/06 senato kararıyla kurulmuştur.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Komisyonu’nun çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır;

 

  • Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi,
  • Akreditasyon ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek
  • İç ve dış kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işletilmesi ile kurumsal ve program iç ve dış değerlendirme süreçlerini yürütmek

 

İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Komisyonu çalışmalarını oluşturduğu alt komisyonlar ve akademik/idari kalite elçileri aracılığı ile yürütmektedir.

Önemli Duyuru

YÖKAK Değerlendirici Başvurusu

YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirici olarak görev almak isteyen akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile işveren/profesyonel uygulayıcıların başvurusu için çağrı açılmıştır.

Değerlendirici Başvuruları için detaylı bilgi https://yokak.gov.tr/hakkinda/registerinfo adresinde yer almaktadır.