Çalışma Grupları

Anket Geliştirme ve Değerlendirme Çalışma Grubu
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Yağmur Özyer
İİBF/İşletme (İngilizce)
Ar. Gör. Miray Gizem Top
İİBF/İşletme (İngilizce)
Mehmet Ali Ersu
Stratejik Planlama Uzman Yardımcısı
Akreditasyon Çalışma Grubu
Doç. Dr. Begüm Aylin Önder
İLF/Göresel iletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Ü. Tuba Özkan
FEF/Türk Dili ve Edebiyatı
Öğr. Gör. Merve Aycan 
MYO/İnsan Kaynakları
Arş. Gör. Dr. İrem Yeniceler Kortak
İLF/Gazetecilik
Saadet Tunel
Öğrenci İşleri Ofisi Direktörü
Dinemis Yavuz
İİBF Öğrencisi
Süreç Yönetimi Çalışma Grubu
Hande ERLER ERMEĞAN
Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü
Feride ULU
Kalite Koordinatörlüğü
Erol LENGERLİ 
Kurumsal Proje Yönetimi ve Dijital Dönüşüm Ofisi
Uluslararasılaşma Çalışma Grubu
Öykü BOZANTA
Uluslararası Tanıtım ve Öğrenci Temin Müdürlüğü
Neslihan KAYIŞ
Uluslararası Ofis
Mahmut IŞILDAK
GençAREL Müdürü