Çalışma Grupları

Anket Geliştirme ve Değerlendirme Çalışma Grubu
Prof. Dr. Ergül BERBER
Rektör Yardımcısı
Arş. Gör. Taygun ABİRİ
İİBF/Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
Mehmet Ali ERSU
Stratejik Planlama Ofisi
Berk AKTAŞ
Bilgi Teknolojileri Ofisi
Akreditasyon Çalışma Grubu
Prof. Dr. Meryem ÇAM
Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Seher CESUR KILIÇASLAN
SBF/ Sosyal Hizmet Bölümü
Doç. Dr. Kenan DUMAN
İF/ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM
FEF/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan UYAR
FEF/ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Süreç Yönetimi Çalışma Grubu
Hande ERLER ERMEĞAN
Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü
Gaye YILMAZ
Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü
Öğr. Gör. Laçin AKYIL
MYO/Dış Ticaret Programı
Arş. Gör. İlker SUBAŞI
MMF/İnşaat Mühendisliği Bölümü
Uluslararasılaşma Çalışma Grubu
Kerem Can ERİKGENOĞLU
Uluslararası Tanıtım ve Öğrenci Temini Müdürlüğü
Öykü BOZANTA
Uluslararası Tanıtım ve Öğrenci Temini Müdürlüğü
Mahmut IŞILDAK
Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Erişilebilir Arel Çalışma Grubu
Prof. Dr. Ayşe YİĞİT ŞAKAR
Rektör Yardımcısı
Mustafa KILIÇASLAN
Genel Sekreter
Mustafa ÖZTÜRK
İdari Destek ve Teknik Hizmetler Ofisi