İş Akışları

Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi İş Akışı

Kurumsal Risk ve Güvence Ofisi İş Akışı

Öğrenci İşleri Ofisi İş Akışı

İA.ÖİO.001.Askerlik Tecil İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.002.Akademik Takvim İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.003.Yandal Başvuru ve Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.004.Ders Kayıtlanma Dönemi İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.005.Dikey Geçiş Kaydı İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.006.Diploma Basım İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.007.Ek Sınav İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.008.Erasmus Öğrencilerinin Ders İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.009.İkinci Nüsha Diploma Basımı İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.010.İlk Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.011.Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.012.Kayıt Sildirme İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.013.Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.014.Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.015.Muafiyetlerin İşlenmesi İş Akışı (Dikey Geçiş)
İA.ÖİO.016.Onur ve Yüksek Onur Belgesi Hazırlama İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.017.Öğrenci Belgesi ve Transkript Verilmesi İş Akışı
İA.ÖİO.018.Öğrenci İletişim Bilgi Güncelleme İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.019.Sınav İtirazı İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.020.Sınav Programları İş Akışı
İA.ÖİO.021.Tek Ders İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.022.Uluslararası Öğrenci Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.023.Ek Madde -1 Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.024.Yaz Okulu İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.025.Genel Not Ortalaması İle Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Ve Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.026.Genel Not Ortalaması İle Kurumlararası Geçiş Başvuru Ve Kayıt İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.027.Çift Anadal Başvuru ve Kayıt İş Akışı
İA.ÖİO.028.Ön Lisans ve Lisans Kontenjan Belirleme İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.029.Kayıt Yerlerinin ve Kayıt Tarihlerinin Belirlenmesi İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.030.Çift Anadal, Yandal Programlarının Belirlenmesi İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.031.Gelen Özel Öğrenci İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.032.Giden Özel Öğrenci İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.033.Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci İşlemleri
İA.ÖİO.034.Mezuniyet Not Yükseltme İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.035.Lisans Eğitimini Tamamlamayanlara Önlisans Diploması Verilmesi İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.036.Af Kanunu İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.037.Ders Plan(Müfredat) ve Programlarının Güncellenmesi İşlemleri İş Akışı
İA.ÖİO.038.İstatistik İşlemleri İş Akışı

Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi İş Akışı

Satın Alma Müdürlüğü İş Akışı

Sürekli Eğitim Merkezi İş Akışı

Toplum Çalışmaları ve Uygulama Araştırma Merkezi İş Akışı