2018-2019

Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim Seviyesine Göre
Seviye Sayı Oran*
Ön lisans 4.055 32,38
Lisans 4.823 38,51
Lisansüstü 3.645 29,11
Toplam 12.523 100

*Bir seviyedeki öğrenci sayısının, Üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Akademik Birimlere Göre
Fakülte/Yüksekokul Sayı Oran*
Fen-Edebiyat Fakültesi 801 16,61
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1.221 25,32
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 698 14,47
İletişim Fakültesi 372 7,71
Güzel Sanatlar Fakültesi 89 1,85
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 1.320 27,37
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 322 6,68
Toplam 4.823 100

*Bir akademik birimdeki öğrenci sayısının, Üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Enstitülere Göre
Enstitü Sayı Oran*
Sosyal Bilimler Enstitüsü 3.158 86,64
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 396 10,86
Fen Bilimleri Enstitüsü 91 2,50
Toplam 3,645 100

*Bir enstitüdeki öğrenci sayısının, Üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre
Enstitü Yüksek Lisans Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü 2.887 272
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 91 0
Fen Bilimleri Enstitüsü 374 22
Toplam 3.351 294
Bursluluk Statüsüne Göre
Burs Sayı Oran*
Tam Burslu 1.433 11,44
%50 Burslu 6.782 54,12
%25 Burslu 826 6,59
Ücretli 3.490 27,85
Toplam 12.531 100

*Burslu öğrenci sayısının, toplam aktif öğrenci sayısına oranı

Öğretim Elemanı Sayıları

Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam
Sayı 54 25 140 2 193 54 468
Akademik Birim ve Unvanlarına Göre
Unvan Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Dr. Öğr. Gör. Ar. Gör Toplam
FEF 10 6 35 0 6 7 64
MMF 15 2 33 1 5 16 72
İİBF 9 8 19 0 4 4 44
İF 3 2 11 0 5 6 27
TF 5 0 0 0 0 0 5
GSF 5 0 6 0 2 2 15
SBYO 6 2 17 0 14 15 54
UBYO 1 5 13 0 1 4 24
MYO 0 0 6 1 129 0 136
YDYO 0 0 0 0 27 0 27
Toplam 54 25 140 2 193 54 468
Çalışma Statüsüne Göre
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Toplam Oran*
Fen-Edebiyat Fakültesi 64 18 81                              79,01
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 72 63 134                              53,73
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 44 4 50                              88,00
İletişim Fakültesi 27 19 46                              58,70
Tıp Fakültesi 5  - 6                              83,33
Güzel Sanatlar Fakültesi 15 6 21                              71,43
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 54 17 83                              65,06
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 24 3 27                              88,89
Meslek Yüksekokulu  - 70  -  -
Yabancı Diller Yüksekokulu  - 8  -  -
Sosyal Bilimler Enstitüsü  - 7  -  -
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 136 32 172                              79,07
Fen Bilimleri Enstitüsü 27 7 36                                4,12
Toplam 468 254 656                            100

*Tam zamanlı öğretim elemanı sayısına oran

Araştırma Geliştirme

İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri
Destek Sağlayan Kurum Proje Sayısı Proje Bütçesi
TÜBİTAK 10 2.085.448,8 TL
Avrupa Birliği 1 392.120,00 TL
ArelBAP 1 24.900,00 TL
ISTKA 1 1.334.998,37 TL
Toplam 13 3.876.467,17 TL

Bilimsel Yayınlar

İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları
Toplam yayın sayısı 329
Toplam atıf sayısı 3.643
Kendi atıfları hariç atıf sayısı 3.437
Atıf yapan yayın sayısı 2.608
Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı 2.506
Yayın başına ortalama atıf sayısı 11.07
h-indeksi 28

Kütüphane

Kütüphane Kaynakları
Basılı Kitap Sayısı 45.703
Basılı Dergi Aboneliği 39
Elektronik Kitap 182.116
Elektronik Dergi 45.721

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüp Aktiviteleri
Kulüp Sayısı 35
2017-2018 Akademik yılı Aktivite Sayısı 207

Fiziki Alan

Kapalı ve Açık Alan Bilgileri
Yerleşke Kapalı Alan (m2) Açık Alan (m2) Toplam (m2)
Kemal Gözükara Yerleşkesi 50.880 35.665 86.545
Sefaköy Yerleşkesi 16.149 815 16.964
Toplam 67.029 36.480 103.509