Kalite Komisyonu

Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ

Başkan / Rektör

Prof. Dr. Ergül BERBER

Başkan Yardımcısı / Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Esra Aydın GÖKTEPE

İİBF/Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Seher CESUR KILIÇASLAN

SBF/Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Ü. Ürün ŞEN SÖNMEZ

FEF/Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Ü. Özlem YALÇINÇIRAY

GSF/Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Ü. Sinem TUNA

İLF/Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Ü. Serdar MENEKAY

MMF/Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Ü. Laçin AKYIL

MYO/Öğr. Üyesi

Arş. Gör. Himmet ŞİRİN

TF/Araştırma Görevlisi

Mustafa KILIÇASLAN

Genel Sekreter V.

Ayhan ACAR

ARELKAM/Müdür

Öğr. Gör. Hüsniye YETİK

Müdür Yardımcısı, MYO Koordinatörü

Osman ÇİLOĞLU

Bütçe Müdürlüğü/Müdür

Gökce ÇÖRTENLİOĞLU

Öğrenci Konsey Başkanı V.

Çağdaş Ezgi YILDIZ ÇEBİ

Stratejik Planlama

Fait BENLİ

Öğrenci Dekanlığı/Öğrenci Dekanı

Öykü BOZANTA

Uluslararası Tanıtım ve Öğrenci Temis Ofisi/Uzman