2020-2021

Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim Seviyesine Göre

Seviye

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran* (%)

Önlisans

37

3471

41

Lisans

447

3620

43

Lisansüstü

39

1388

16

Toplam

523

8479

100

*Bir seviyedeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Akademik Birimlere Göre

Fakülte/Yüksekokul

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*(%)

Fen-Edebiyat Fakültesi

14

664

18

Güzel Sanatlar Fakültesi

12

91

2,5

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

102

635

18

İletişim Fakültesi

5

300

8

Mühendislik- Mimarlık Fakültesi

196

951

26

Sağlık Bilimleri Fakültesi

116

972

27

Tıp Fakültesi

2

7


Toplam

447

3620

*Bir akademik birimdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı

Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre

Enstitü

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Yüksek Lisans

36

1262


Doktora

3

126


Toplam

39

1388

*Bir akademik birimdeki Öğrenci sayısının, üniversite geneli aktif öğrenci sayısına oranı


Lisansüstü Eğitim Düzeyine Göre

Enstitü

Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans

862

400

Oran*


* Öğrenci sayısının, toplam yüksek lisans öğrencesi sayısına oranı


İstanbul

İstanbul Dışı

Toplam

Yeni Yerleşen Öğrenci Sayısı

2433

770

3203

Oran (%)

76

24

Yabancı Uyruklu öğrencilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı

Mezun Öğrenci Sayısı

Eğitim Seviyesine Göre

Seviye

Uluslararası Öğrenci Sayısı

Toplam Sayı

Oran*

Önlisans

12

1365

47

Lisans

9

1154

40

Yüksek Lisans

1

355

12,2

Doktora

0

25

0,8

Toplam

22

2899

100

Öğretim Elemanı Sayıları

Unvanlarına Göre

Unvan

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör. Dr.

Öğr. Gör.

Ar. Gör

Toplam

Sayı

70

30

115

1

145

87

448

Akademik Birim ve Unvanlarına Göre

Unvan

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör. Dr.

Öğr. Gör.

Ar. Gör

Toplam

FEF

7

2

18

 

3

13

43

MMF

16

5

33

 

5

19

78

İİBF

10

13

19

 

2

20

64

İLF

2

5

9

 

1

10

27

GSF

5

1

6

 

1

5

18

SBF

6

3

13

 

16

13

51

TF

22

1

4

 

 

7

34

MYO

2

 

13

1

93

 

109

Rektörlük

 

 

 

 

2

 

 

YDYO

 

 

 

 

22

 

 

Toplam

70

30

115

1

145

87

448

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Sayıları

Unvanlarına Göre

Unvan

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör. Dr.

Öğr. Gör.

Ar. Gör

Toplam

Sayı

1

 

3

 

 

 

4

Araştırma Geliştirme

İstanbul Arel Üniversitesinde Yürütülen Araştırma Projeleri

Destek Sağlayan Kurum

Yürütülen Proje Sayısı

Tamamlanan Proje Sayısı

Toplam Proje Bütçesi

TÜBİTAK

2

15

5.639.353,00TL

Avrupa Birliği

2

-

784.240,00TL

ISTKA

0

-

-

BAP

5

1

75.000TL

Toplam

9

16

5.714.353,00TL

URAP TÜRKİYE SIRALAMASI

Sıralama

2018

2019

2020

2021

Sayı

21

19

14

14

Tüm Üniversiteler

107

101

85

80

 Bilimsel Yayınlar

İstanbul Arel Üniversitesi Adresli Yayınların Almış Olduğu Atıf Sayıları

Toplam Yayın Sayısı (SCI, SSCI, ve AHCIendeksli)

642

Atıf sayısı toplamı

5.495

Kendi atıfları hariç atıf sayısı

4.525

Atıf yapan yayın sayısı

3.633

Kendi atıfları hariç atıf yapan yayın sayısı

3.349

Yayın başına ortalama atıf sayısı

8,56

h-indeksi

32

Q1 yayın oranı

292

Ödüller

Ödül

2021

Uluslararası Ödül Sayısı

2

Ulusal Ödül Sayısı

2

*Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak

Kütüphane

Kütüphane Kaynakları

Basılı Kitap Sayısı

64329

Basılı Dergi Aboneliği

37

Elektronik Kitap

322349

Elektronik Dergi

65193

Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüp Aktiviteleri

Kulüp Sayısı

81

2020-2021 Akademik yılı Aktivite Sayısı

277

2020-2021 yılı Düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı

20

Kapalı ve Açık Alan Bilgileri

Kemal Gözükara Yerleşkesi

Kapalı Alan (m2)

52.413,5

Nitelikli Açık Alan (m2)

142.254,0

Toplam (m2)

194.667,5

Sefaköy Yerleşkesi

Kapalı Alan (m2)

18.561,8

Nitelikli Açık Alan (m2)

14.876,0

Toplam (m2)

33.437,8

Cevizlibağ Yerleşkesi

Kapalı Alan (m2)

14.783,4

Nitelikli Açık Alan (m2)

3.483,0

Toplam (m2)

18.266,4

TOPLAM

246.371,7