Temsilci Görev ve Sorumlulukları

Görev Amacı

 

İstanbul Arel Üniversitesi’nin stratejik amaç ve hedefleri kapsamında Kalite Güvencesi Sistemini gerçekleştirmek için tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

 

Görev ve Sorumluluklar

 

  1. İstanbul Arel Üniversitesi kalite politikaları doğrultusunda kalite güvencesi kültürünün tüm akademik ve idari birimlerde oluşturulmasında ve yaygınlaştırılmasında İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Komisyonunun çalışmalarına yardımcı olmak.
  2. Kalite Güvence Sisteminin tüm akademik ve idari birimlerde kurulması aşamasında Kalite Komisyonu ile birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
  3. Kalite Güvence Sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için Kalite Komisyonu ile birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve öneriler sunmak.
  4. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi aşamalarında Kalite Komisyonu tarafından yapılan bildirimleri ilgili birimlere aktarmak.
  5. İstanbul Arel Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, Ar-Ge, topluma hizmet faaliyetleriyle uluslararası kalite standartlarında tanınırlığı olan bir üniversite olma politikası doğrultusunda yürütülecek Kalite Güvence Sistemi süreçlerinde Kalite Komisyonu ile birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve destek olmak.
  6. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması kapsamında uygulamaya konulan süreçlerin takibini yapmak.
  7. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması kapsamında iç değerlendirme sürecinde gerekli bilgi akışını sağlamak.
  8. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi kapsamında birim hedeflerine yönelik performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak.
  9. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin oluşturulması kapsamında birim ihtiyaçlarına ilişkin eğitim verilmesini koordine etmek.
  10. İstanbul Arel Üniversitesi Kalite Komisyonunun kendisini davet ettiği planlı ya da plansız tüm toplantı, sunum ya da bilgilendirme çalışmalarına katılmak, kendisinden istenebilecek olan rapor, veri, bilgi ya da buna benzer istekleri zamanında tamamlamak ve ilgili kişiye ulaştırmak.