Program Öz Değerlendirme Toplantısı 2

Etkinlikler

2020

Üniversitemiz Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi Sisteminin güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, Üniversitemiz diploma programlarının Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından geliştirilen “program değerlendirme sistemi” kullanılarak “Program Özdeğerlendirme Raporu” ile bir önceki akademik yılı değerlendirmesi planlanmıştır. Bu sistemde Üniversitemiz diploma programları için belirlenen Eğitim-Öğretimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ile izleme ve değerlendirme yapılacaktır. Sistemin kullanımı ve raporun hazırlanmasına yönelik olarak Lisans diploma programlarımız için 27 Temmuz 2020 tarihinde, SBYO ve MYO diploma programlarımız için 10 Ağustos 2020 tarihinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Alt Komisyonu Üyesi  Öğr. Gör. Emre AKAR tarafından Teams üzerinden çevrimiçi olarak bilgilendirme yapılmış ve eğitim verilmiştir.

 

Eğitim videosuna erişmek için tıklayınız.