Üniversitemiz Stratejik Planında Yer Alan Anahtar Performans Göstergelerinin İzlenmesi

Etkinlikler

2020

3 Aralık 2020 günü iç paydaşlarımızın katılımı ile Üniversitemiz stratejik planında yer alan anahtar performans göstergelerinin izlenmesi ile ilgili değerlendirme yapılmıştır.