Öğrenme Çıktısı Hazırlama Rehberi Tanıtım Toplantısı

Etkinlikler

2020

İstanbul Arel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında hazırlanan “Öğrenme Çıktısı Hazırlama Rehberi”, 3 Kasım 2020 tarihinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Komisyonu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ürün ŞEN SÖNMEZ’in sunumu ile öğretim elemanlarımıza tanıtılmıştır.