Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Çalıştayı

Etkinlikler

2020

4 haziran 2021 tarihinde Dr. Öğretim Üyesi Ürün Şen Sönmez’in katılımı ile “Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Çalıştayı” düzenlenmiştir.