2023

İstanbul Arel Üniversitesi
Kalite Komisyonu
Çalışma Takvimi
(1.01.2023-31.12.2023)

Çalışma Başlıkları

Sorumlular

Hedef Kitle

Takvim

Program Özdeğerlendirme Raporlarının ÜBYS'ye Girişi  ( 1 Ocak - 31 Aralık 2023)

Akademik Birimler

*

1 Eylül 2023 - 12 Ocak 2024

İdari birim yıllık faaliyet raporlarının Kalite Komisyonuna Raporlanması (1 Eylül 2022 - 31 ağustos 2023)

İdari Birimler

*

31.Ağu.23

Uygulama Araştırma Merkezleri Faaliyet raporlarının Kalite Komisyonuna raporlanması (1 Ocak 2022 - 31  Aralık 2022)

UYGAR Merkezleri

*

1.Eyl.23

Akademik Birim Faaliyet Raporlarının Kalite Komisyonuna raporlanması (2022-2023 Akademik Yılı)

Fakülteler/Yüksekokullar/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 

25.Ağu.23

Yıllık faaliyet raporlarının analiz edilerek rektörlüğe sunulması

Genel Sekreterlik

*

13.Eki.23

Kalite Temsilcileri Toplantısı

Kalite Komisyonu

Akademik/İdari/Öğrenci Kalite Temsilcileri/Arel Genç Kalite Topluluğu

17.Şub.23

2022-2023 Öğrenci/Akademik/İdari Genel Memnuniyet Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kalite Komisyonu

Rektörlük

24.Şub.23

2022-2023 Güz Dönemi Akademik Danışmanlık faaliyetlerinin raporlanması

Akademik Birimler

*

3.Mar.23

2022-2023 yılı Öğrenci Genel Memnuniyet Anketleri Sonuçlarının Akademik ve İdari Birimler ile Değerlendirilmesi

Kalite Komisyonu

Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler

9.Mar.23

Öğrenciler ile Akademik Dönem Değerlendirme Toplantısı

Kalite Komisyonu

Yüksek Lisans ,Doktora Öğrencileri, LEE Müdürlüğü

10.Mar.23

Öğrenciler ile Akademik Dönem Değerlendirme Toplantısı

Kalite Komisyonu

Öğrenciler (Önlisans ve Lisans)

10.Mar.23

2022-2023 Güz Ders Öğretim Elemanı ve Danışman Değerlendirmesi Anket Sonuçlarının Akademik Birimler ile Değerlendirilmesi

Kalite Komisyonu

Akademik Birimler

17.Mar.23

Mezun Yeterlilik Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kalite Komisyonu

Rektörlük, Akademik Birimler

24.Mar.23

Uluslararası Öğrenci Buluşması

Uluslararası Tanıtım ve Öğrenci temin Müdürlüğü

Uluslararası Öğrenciler

17.Mar.23

Kalite Güvencesinde Paydaşların Rolü Toplantısı

Kalite Komisyonu

Akademik ve İdari Birimler

7.Nis.23

Mezun Yeterlilikleri-Dış Paydaşlar Toplantısı

Kalite Komisyonu

Rektörlük, Akademik Birimler

16.Haz.23

Akademik Birim Yıllık Faaliyet Raporlarının Kalite Komisyonuna sunulması

Dekanlıklar

*

25.Ağu.23

Ders Dönem Sonu Raporlarının hazırlanması

Akademik Birimler

*

28.Tem.23

Ders Dönem Sonu Raporlarının bölüm kurullarında değerlendirilmesi ve Kalite Komisyonuna raporlanması

Akademik Birimler

*

4.Ağu.23

2022-2023 Bahar dönemi akademik danışmanlık faaliyetlerinin raporlanması

Akademik Birimler

*

11.Ağu.23

Akademik/İdari Birim Kalite Komisyonlarının 4 Aylık Faaliyet Raporu Değerlendirme Toplantıları

Akademik/İdari Birim Kalite Komisyonları

 

Ocak-Nisan 2023 Dönemi için 29 Nisan 2023
Mayıs-Ağustos 2023 Dönemi için 8 Eylül 2023
Eylül-Aralık 2023 Dönemi için 2 Ocak 2023

Çalışma Gruplarının faaliyet raporlarını sunması

Çalışma Grupları

*

Ocak-Nisan 2023 Dönemi için 29 Nisan 2023
Mayıs-Ağustos 2023 Dönemi için 8 Eylül 2023
Eylül-Aralık 2023 Dönemi için 2 Ocak 2023

Üniversite Kurum İçi Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması

Kalite Komisyonu

*

YÖKAK tarafından ilan edilecek tarih

ÜBYS ile Program özdeğerlendirme raporu hazırlama eğitiminin verilmesi

Kalite Komisyonu

Akademik birimler

8 Mayıs 2023
22 Eylül 2023

Mezun İzleme Sistemi anket sonuçlarının Kalite Komisyonuna raporlanması

ARELKAM

*

2 Ekim 2023

Mezun Yeterlik anketi sonuçlarının Kalite Komisyonuna raporlanması

ARELKAM

*

2 Ekim 2023

Arel Üniversitesi Ar-Ge ve Toplumsal Katkı Dış Paydaş Toplantısı

Kalite Komisyonu

Rektörlük/
İşverenler/ Mezunlar/
TTO/UYGAR Merkezleri/Akademik Birimler

9 Ekim 2023

Stratejik Plan Anahtar Performans göstergeleri izlenmesi

Stratejik Planlama

*

13 Kasım – 8 Aralık 2023

Politika Performans Göstergelerinin incelenmesi

Stratejik Planlama

*

13 Kasım - 8 Aralık 2023

 

Stratejik Plan Anahtar Performans göstergelerinin izleme sonuçlarının  Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi

Stratejik Planlama

*

31 Ocak 2024

Politika Performans göstergelerinin  izleme
sonuçlarının Kalite Komisyonuna raporlanması ve Üniversite Üst Yönetiminde Değerlendirilmesi

 

Stratejik Planlama

*

31 Ocak 2024

Önemli Duyuru

YÖKAK Değerlendirici Başvurusu

YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirici olarak görev almak isteyen akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile işveren/profesyonel uygulayıcıların başvurusu için çağrı açılmıştır.

Değerlendirici Başvuruları için detaylı bilgi https://yokak.gov.tr/hakkinda/registerinfo adresinde yer almaktadır.