Anahtar Performans Göstergeleri Toplantısı

Etkinlikler

2018

22 Kasım 2018 tarihinde saat 11.00’da 2017-2023 stratejik planımız çerçevesinde oluşturulan “Anahtar Performans Göstergeleri” hakkında iç paydaşlarımız olan öğretim elemanlarımıza, idari personelimize ve kalite temsilcilerimize bilgi verildi.