Dış Paydaşlarla Toplantı

Etkinlikler

2018

18 Ekim 2018 tarihinde 15.00-16.30 saatleri arasında Üniversitemize dış paydaş olarak davet edilen firma temsilcileri ve iç paydaşlarımız olan öğretim elemanlarının katılımıyla programların güncellenmesi kapsamında dış paydaşlarımızın taleplerini öğrenmek ve onlarla daha yakın bağlar oluşturmak için toplantı yapılmıştır.