GSF/İLF KAP Bilgilendirme Toplantısı

Etkinlikler

2022

31 Ekim 2022 tarihinde GSF ve İLF kalite komisyonları ile kurumsal akreditasyon programı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.